Εργαλεία για SoftOne


Η εταιρεία μας, μετά από πολυετή συνεργασία με την SoftOne Technologies AE στον τομέα των ERP συστημάτων, έχει αναπτύξει μεγάλο αριθμό βοηθητικών προγραμμάτων και βιβλιοθηκών επέκτασης (dll) που αφορούν το Soft1 ERP και επικεντρώνονται σε διάφορους τομείς του επιχειρηματικού λογισμικού.

Μερικά από αυτά τα προγράμματα έχουν τυποποιηθεί και είναι πλέον διαθέσιμα για να επεκτείνουν ή να προσδώσουν νέα λειτουργικότητα σε εγκαταστάσεις Soft1 ERP.
S1Crystal

Σχεδίαση - διαχείριση - Εκτέλεση εκτυπώσεων Crystal Reports

Το Microbit S1Crystal είναι ένας Designer σε μορφή dll custom ο οποίος επιτρέπει στο Soft1 ERP να σχεδιάσει, να διαχειριστεί και να εκτελέσει Εκτυπώσεις Crystal Reports με την μέθοδο Push.
Κύριο προτέρημα του S1Crystal είναι ότι δεν επιτρέπει στο αρχείο rpt να εκτελέσει ερώτημα απευθείας στη βάση δεδομένων του προγράμματος, αλλά φορτώνει στο αρχείο rpt δεδομένα τα οποία ανακτά εσωτερικά (inprocess) από το πρόγραμμα σύμφωνα με τους κανόνες της πλατφόρμας softone.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι:

- Δεν πραγματοποιούνται "μη ασφαλείς συνδέσεις" από τα αρχεία rpt και τα δεδομένα για την εκτύπωση αντλούνται μέσα τον μηχανισμό του προγράμματος.

- Οι εκτυπώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές εγκαταστάσεις χωρίς καμία αλλαγή.


Επιπλέον το S1Crystal διαθέτει:

  - Πολύ ισχυρό σχεδιαστή ερωτήσεων και sql query.
  - Import - export σχεδιασμένων εκτυπώσεων για τη μεταφορά τους.
  - C# script.
  - Eνσωμάτωση αρχείων rpt στην βάση δεδομένων.
  - Eξαγωγή εκτύπωσης σε Word, Excel, Pdf, Rtf.
  - Εκτέλεση εκτυπώσεων απευθείας από το μενού soft1.
  - Query preview.
  - Αναλυτικό αρχείο βοήθειας για εγκατάσταση και χρήση.

So2FileGL

Εξαγωγή Άρθρων Γενικής Λογιστικής Soft1 σε αρχείο για άλλες εφαρμογές

Το Microbit So2FileGL αποτελείται από μια σειρά μικρών εφαρμογών που σκοπό έχουν να εξάγουν άρθρα γενικής λογιστικής από την εφαρμογή soft1 σε αρχείο κατάλληλο για χρήση από άλλες εφαρμογές λογιστικής του εμπορίου.

Διαθέτει όλες τις επιλογές που χρειάζονται προκειμένου να γίνει μετατροπή των λογιστικών άρθρων από την μια μορφή στην άλλη χωρίς να απαιτεί την εισαγωγή περίπλοκων παραμέτρων ή κώδικα.


Η εφαρμογή διατίθεται στις εξής εκδόσεις:

- So2DataGL
- So2ExtraGL
- So2EurGL
- So2KefGL
- So2UnionGL

για DataCom
για Extra
για EuroFasma
για Kefalaio
για Union


So2FileSX

Εξαγωγή Λογιστικών Εγγραφών Εσόδων - Εξόδων Soft1 σε αρχείο για άλλες εφαρμογές

Το Microbit So2FileSX αποτελείται από μια σειρά μικρών εφαρμογών που σκοπό έχουν να εξάγουν λογιστικές εγγραφές Εσόδων - Εξόδων από την εφαρμογή soft1 σε αρχείο κατάλληλο για χρήση από άλλες εφαρμογές λογιστικής του εμπορίου.

Διαθέτει όλες τις επιλογές που χρειάζονται προκειμένου να γίνει μετατροπή των λογιστικών εγγραφών από την μια μορφή στην άλλη χωρίς να απαιτεί την εισαγωγή περίπλοκων παραμέτρων ή κώδικα.


Η εφαρμογή διατίθεται στις εξής εκδόσεις:

- So2AcntSX
- So2DataSX
- So2ExtraSX
- So2ProsvSX

για Accountant
για DataCom
για Extra
για Prosvasis