Επιχείρηση

Η Microbit Software είναι μια επιχείρηση ανάπτυξης Λογισμικού που επικεντρώνει την δραστηριότητά της στον τομέα των Εμπορικών και Λογιστικών Εφαρμογών.


Η έναρξη της έγινε το έτος 1997 και κατά την διάρκεια της λειτουργίας της έχει αναπτύξει πλήθος τεχνολογιών οι οποίες εξοπλίζουν τις εφαρμογές που παράγει, προσφέροντας τους τεχνολογική ολοκλήρωση και πρωτοπορία.
Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάπτυξη σε τομείς λογισμικού όπως : Εφαρμογές, Reporting, Προγράμματα Οδήγησης, Πρωτόκολλα Μεταφοράς Δεδομένων, User Interfaces και Mobile Computing.


Διαχρονικός στόχος της επιχείρησης είναι να παρέχει προϊόντα στους πελάτες της που διακρίνονται από

Υψηλή Ποιότητα και Αξιοπιστία.